Privacybeleid 3kleinedraakjes
Versie 2.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25.05.2018

3kleinedraakjes vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom we dit doen. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met marcelle@3kleinedraakjes.nl.

Artikel 1 Wie zijn wij?
3kleinedraakjes is een eenmanszaak, gevestigd te (2543 AJ) Den Haag aan Het Zicht 5. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56559674. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?
Hieronder kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren. 

Wij verwerken je naam, adres, woonplaats of vestigingsplaats, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens 7 jaar. 

Om jouw bestelling te beheren zullen wij jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar vanaf het sluiten van onze overeenkomst bewaren. Dit doen  wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Wij vinden het belangrijk de relatie met jou als klant goed te kunnen onderhouden.  In ons CRM systeem slaan wij dan ook jouw naam, e-mail, locatie, bestelgeschiedenis, geboortedatum, wachtwoord, telefoonnummer, btw-nummer en rekeningnummer op. Niet al deze gegevens zijn verplicht om in te vullen. Voor de gegevens die wij  verwerken heb jij toestemming gegeven door een persoonlijk account aan te maken. Wij zullen deze gegevens na 7 jaar verwijderen, tenzij jij eerder een verzoek tot verwijdering indient..

Wij maken gebruik van een portfolio op onze website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Wij verwerken hierin jouw naam of social media account en foto’s. Jij hebt hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor gegeven. Wij bewaren dit beeldmateriaal onbeperkt in ons archief totdat jij een verzoek doet tot verwijdering.

Voor facturatie en onze financiële administratie verwerken wij je naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, e-mailadres, KvK nummer, btw-nummer en telefoonnummer. Zonder deze gegevens kunnen wij je betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst zullen wij deze gegevens 7 jaar bewaren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij je naam, e-mail, bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten verwijderen nadat deze klacht is afgehandeld.

3kleinedraakjes heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor onze marketingdoeleinden. Wij gebruiken jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Jij hebt expliciete toestemming gegeven om deze gegevens te verwerken. Wij zullen deze gegevens bewaren tot jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. 

Wanneer jij contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om jouw naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij nadat jouw aanvraag is afgerond.

Ten behoeve van jouw persoonlijke account op onze website verwerken wij tot slot een wachtwoord. Wij slaan dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met jouw e-mailadres. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen. Wij bewaren jouw accountgegevens totdat jij jouw account bij ons verwijdert.

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?
Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant of contactpersoon verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij jouw gegevens verwerken omdat iemand jou een cadeau aan wil bieden.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

Inzage - Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij 3kleinedraakjes om jouw gegevens in te zien.

Wijziging - Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal gegevens wijzigen in je persoonlijke account.

Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.

Gegevensoverdracht - Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar marcelle@3kleinedraakjes.nl. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij je laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?
3kleinedraakjes zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. 

Artikel 6 Slotbepalingen
Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar marcelle@3kleinedraakjes.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

© 2016 - 2022 3kleinedraakjes | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel